PAR IZSTĀDI

Latvijas Mākslinieku savienības ikgadējā vizuālās mākslas izstāde
RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS
27.11.2020. – 10.01.2021.
Šī gada “Rudens” izstāde notiek Latvijas kultūrai izšķirošā brīdī, kad radošās personas piedzīvo ciklisku ainu, sabiedrībai atkārtoti atgriežoties pie jautājuma, cik nozīmīgs ir mākslinieks – radošais cilvēks, un kāda ir viņa loma šī brīža pilsoņu emocionālajā pasaulē.
Periodisks apkārtējās pasaules izvērtējums raksturo katru nākamo paaudzi un visus sabiedrības slāņus, neatkarīgi no izglītības līmeņa un mantiskā stāvokļa. Šāds vērtējums raksturīgs visu profesiju pārstāvjiem, arī politiķiem. Tomēr radošā nozare ir īpaši atbalstāma un vērtējama, jo tās pamats ir personība, kura rada unikālas vērtības un ir neaizsargāta ekonomisko svārstību ietekmē. Mākslinieka radošais devums ir neatkārtojams, tas jāciena un jānovērtē.
Patēriņa sabiedrībā pastāv dažādi vērtējumi un māksla tiek uztverta arī kā terapija vai “lolojums, kas tikai jākopj”, neraugoties uz tās pretrunīgo raksturu. Māksla – tā ir pašapziņa, zināšanas, vērojumi, daudzu autoru paaudzēs iekrāta prakse un pieredze atainot, pieredze just, pārdzīvot krāsā, akmenī, stiklā u.c. materiālos. Tā var būt arī pretrunīga, agresīva, pretīga, tomēr bez mākslas iztikt nevar, tā uzrunā cilvēkos sajūtas, bagātina emocionāli un intelektuāli.
Atteikšanās no mākslas profesionālisma pārliecinošā vēstījuma ved pagrimumā, nomācoša amatierisma stagnācijā. Protams, stagnācija iespējama arī profesionāļiem, bet tā ir pārvarama, ieguldot jaunus spēkus. Risinājums stagnācijas izbeigšanai rodas, stiprinot radošo pārliecību, izmantojot ne mazums līdzekļu, spēka un laika.
Šobrīd Latvijas mākslā ir tempa palēninājuma mirklis, kas noticis gan izjūtot pandēmijas sekas, gan panākts ar nestabilu finansējumu, ilgstošākā periodā noplicinot nozari. Tādēļ tik sāpīgs ir politiķu uzbrukums, kas nozari un radošās personas padara finansiāli vēl nabadzīgākas.
Esam stipri savā pašapziņā, lai nekļūtu par upuri, jo, lai gan šo pazemojošo sajūtu esam iepazinuši, ar to nedrīkst samierināties.
Izvērtējot iesniegto darbu māksliniecisko kvalitāti, izstādes “Rudens 2020. Esošais skats” žūrija paziņos autoru, kurš kļūs par LMS Balvas ieguvēju un iegūs iespēju rīkot personālizstādi LMS galerijā 2021./2022. gadā.
Izstāde “Rudens 2020. Esošais skats” norisināsies no 2020. gada 27. novembra līdz 2021. gada 10. janvārim LMS Galerijā, 11. Novembra krastmalā 35, Rīgā,  un mājaslapā rudens.lms.lv .
Izstādes rīkotājs – Latvijas Mākslinieku savienība
Izstādes kurators – Igors Dobičins
Izstādes iekārtojuma autors – Jānis Purcens
Izstādes grafiskā dizaina autore – Elza Dobičina

Latvijas Mākslinieku savienība