PAR LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBU

Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) apvieno māksliniekus un mākslas zinātniekus Latvijā un pasaulē. LMS kā organizācija dibināta 1941. gadā, biedrības statusu ieguvusi 2005. gadā, un 2006. gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

LMS ir lielākā radošā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno 860 vizuālās mākslas jomu pārstāvošus biedrus. Organizācija veicina mākslas attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā, koordinē lokālos mākslas projektus un aktīvi iesaistās starptautiska mēroga mākslas norisēs.

LMS īpašumā un valdījumā esošie objekti ir radošo industriju centri un kultūras procesu saskares telpa, kas ir atvērta gan klasiskajai mākslai, gan laikmetīgu mākslas projektu realizācijai.

Latvijas Mākslinieku savienība

Dažāda dizaina veida izstrādes studija

DUDU.lv radošais interneta veikals laukos

smede.lv - kalejs un suvenīru monētu kalšana pasākumā